Een kijkje in en om ons gebouw

26 augustus 2019
Hoefpadzaal van 20:00 - 22:00
Vergadering de Hoogt
Altenazaal van 20:00 - 22:00
Kerkkoor
27 augustus 2019
Altenazaal van 18:30 - 22:00
Muziekvereniging Juliana