Een kijkje in en om ons gebouw

22 oktober 2019
Kleine Vergaderzaal/Aula van 16:15 - 18:30
Muziekvereniging Juliana jeugdleden
Altenazaal van 18:30 - 22:00
Muziekvereniging Juliana
23 oktober 2019
Altenazaal van 20:00 - 22:00
Mannenkoor Altena
24 oktober 2019
Altenazaal van 11:00 - 16:00
Feest
Hoefpadzaal van 14:00 - 16:30
60+ Middag
Kleine Vergaderzaal/Aula van 16:30 - 18:30
Muziekvereniging Juliana jeugdleden
Altenazaal van 20:00 - 22:30
Sjoelvereniging Altena
25 oktober 2019
Altenazaal, Hoefpadzaal, Foyer van 07:00 - 23:30 Klaarzetten verkoopdag Prot. Gemeente
Alle zalen van 08:00 - 23:00
Klaar zetten verkoopdag
26 oktober 2019
Alle zalen van 08:00 - 16:00
Verkoopdag
Altenazaal, Hoefpadzaal, Foyer van 10:00 - 16:00 Verkoopdag Prot. Gemeente
Altenazaal van 18:00 - 23:55
Jubileum