Een kijkje in en om ons gebouw

4 oktober 2022
Altenazaal van 18:00 - 22:00
Muziek Juliana
5 oktober 2022
Altenazaal van 14:00 - 19:00
Iveco Schouten
Hoefpadzaal van 20:00 - 22:00
Vergadering OV Beatrix
Altenazaal van 20:00 - 22:00
Mannenkoor Altena
6 oktober 2022
Altenazaal van 20:00 - 22:00
Sjoelclub Altena
7 oktober 2022
Altenazaal, Hoefpadzaal, Foyer van 13:00 - 23:30 Huwelijksfeest