1963 bouw de Hoogt

1963

de-Hoogt-1965

Gebouw “de Hoogt” is gebouwd in 1963/1964 en in september 1964 geopend. Dit was toen het vervangende gebouw voor “de oude school” die naast de Hervormde Kerk stond en werd gebruikt voor activiteiten in de dorpen. “de Hoogt” had toen één grote zaal met een podium, een klein keukentje en een toiletgroep voor heren en dames. Er zat nog wel een kleine vergaderruimte aan vast die een aparte ingang had via buiten. De grote zaal werd toen ook gebruikt voor sportactiviteiten van de basisschool Waardhuizen. Er hingen ringen/klimtouwen en er stond een klimrek langs de wand opgesteld. Ook toen werden er allerlei activiteiten in gehouden zoals toneelavonden/jeugdavonden (de sprankel) jubilea en bruiloften.

1987

de-Hoogt-1989

In 1987 bleek dat de kozijnen van de grote glazen wand (rechts) heel slecht werden, er is toen besloten om er een stukje aan te zetten mede omdat dit toch anders een geheel nieuwe muur zou gaan worden. Er zijn toen oplossingen gezocht om dit te financieren en daar bleek dat er ook naar ruimte werd gezocht voor de opvang van peuters van 2 t/m 4 jaar door ouders/vrijwilligers. Dit werd toen mede gesubsidieerd door de gemeente Woudrichem om hier in Uitwijk een peuterspeelzaal op te zetten. Dus werd in 1989 een eigen peuterspeelzaal Ukke Pukke Hoogt opgericht. Deze nieuwe ruimte werd ’s ochtends gebruikt voor de peuters en ’s avonds voor vergaderingen, oefenruimte en voor het vieren van verjaardagen in kleine kring e.d.

2004

In 2004 bleek uit rapporten van opvang peuters dat de ruimte niet meer voldeed aan de daarvoor gestelde eisen en was het voor de leiding bijna iedere dag de spullen opbouwen en aan het einde van de ochtend alles weer opruimen in de kelder en kasten wegens een overvol programma. Er is toen in het bestuur besloten diverse instanties te benaderen wat de mogelijkheden zijn voor uitbreiding of nieuwbouw.

Na een gesubsidieerd dorpsonderzoek bleek dat “De Hoogt” te klein was en liefst op de bestaande locatie moest blijven. Er is een architect benaderd die alle plannen en iedeeen uit dat onderzoek heeft meegenomen in een geheel nieuw plan waaruit bleek dat ook tijdens de verbouw alles zoveel mogelijk door kon gaan met betrekking tot gebruik “de Hoogt”. Dit heeft geresulteerd in het gebouw wat er nu staat, geheel verbouwd/gerenoveerd door één zelfstandige aannemer samen met tientallen vrijwilligers uit de omgeving.

2006

de-Hoogt-2006

Dit gemeentecentrum is heropend in september 2006, verbouwd naar de eisen van deze tijd en geheel klaar voor de toekomst. Een gebouw wat daardoor wordt beschouwd als het mutifunctionele gebouw van en voor alle inwoners van Uitwijk/Waardhuizen en dagelijks bezet is voor allerlei activiteiten, zoals u bij de rubriek gebruikers kunt zien.