Zestigplus middag op do. 9 febr.

Donderdagmiddag 9 februari is onze volgende ZestigPlus bijeenkomst. We beginnen om 15.00 uur met een meditatie door ds. van de Pol. Fijn dat Adriaan van Wijk ons zingen wil begeleiden op het orgel. Na de pauze nemen dominee van de Pol en zijn vrouw Rieneke ons mee naar Malawi. Zij vertellen over hun werk daar…

Lees verder!

Kaartverkoop toneelspel start op ma. 23 jan.

Toneelgroep Juliana brengt “Drie Kriminele Zusters” op het toneel Een schitterende klucht in drie bedrijven van Fred Vonk Een prachtig klucht waarbij u, zeker een volle avond lachen wordt geboden. “Het is allemaal glitter, goud en knappe kerels op de teevee. Waarom zijn wij niet zo rijk?” vragen de dames zich af. “Niet zeuren”, beslist…

Lees verder!

jaarvergadering “Beatrix” vr. 27 jan. 20.00 uur

Aan alle leden en belangstellenden van onze vereniging, Op vrijdag 27 januari om 20.00 uur wil oranje vereniging “Beatrix” de jaarlijkse ledenvergadering houden in “de Hoogt” Graag horen ze geluiden en ideeën uit de dorpen over het programma voor het komende jaar. De notulen en verslag en jaarrekening en begroting worden behandeld. De hoogte van…

Lees verder!