Bijzondere gebeurtenis

Woensdag 26 april j.l. was er een bijzondere gebeurtenis in De Hoogt. Burgemeester Noordergraaf van de gemeente Woudrichem was gekomen om aan Hans van Arkel een koninklijke onderscheiding uit te reiken.

Hans heeft deze onderscheiding verdiend door het vele werk dat hij al heel lang verricht voor de samenleving in Uitwijk en Waardhuizen.

Moederdagconcert

Muziekvereniging Juliana organiseert op zaterdag 13 mei a.s. een grandioos Moederdagconcert m.m.v. het Havenkoor Vissershang uit Hank.
Deze avond vol verrassingen is niet alleen voor moeders, maar voor iedereen die zin heeft in een gezellige muzikale avond. Het beloofd een gezellige avond

Dorpsontbijt Koningsdag

Op Koningsdag, 27 april, wordt door de Oranjevereniging “Beatrix” een dorpsontbijt georganiseerd. Vanaf 11:00 uur is iedereen die zich heeft opgegeven van hartelijk welkom in “de Hoogt”. Eerst zal door muziekvereniging “Juliana” tot 12:00 uur het Koningsdagconcert gegeven worden. Om 12:00 uur starten we met de dorpslunch voor alle inwoners van Uitwijk/Waardhuizen.

Paasontbijt

Namens de Protestantse Gemeente wordt er op Paasmorgen zondag 16 april weer een Paasontbijt georganiseerd. Het ontbijt begint om 8.00 uur en wordt gehouden in de altenazaal van ‘De Hoogt’.

Paassjoelen

Zoals al vele jaren wordt ook dit jaar weer paas sjoelen gehouden in alle zalen van “de Hoogt”
Ieder is hier van harte welkom, maar wel graag van te voren opgeven bij Martin Vink, dit in verband met de te maken groepen en het inplannen van het aantal sjoelbakken en ruimte.
We sjoelen met z’n allen voor het goede doel op donderdagavond 13 april.

Veel gebeurd tijdens NL doet

Zaterdag 11 maart is er weer heel veel werk verzet en samen gezellig geklust rondom NL doet dag. De bergingen zijn weer geheel aangepakt en opgeruimd en ook rondom het gebouw ziet het er weer keurig uit! Ook op het platte dak is weer flink geruimd en zijn de boeiboorden weer gereinigd.